Marco Soldi rođen je 1957. Rimu u Italiji.  Nakon mature u prirodoslovnoj gimnaziji, pohađa rimsku Eksperimentalnu školu stripa Eugenija Sicomora, a karijeru strip crtača započinje za izdavača Lancio početkom osamdesetih prošlog stoljeća, u časopisima Lanciostory i Skorpio. Godine 1986. postaje crtač naslovnica mjesečnih horor strip časopisa Splatter i Mostri.  Za Il Giornalino crta serijal Alex Barzini. Devedesetih bilježi suradnju s izdavačima Granata Press (Nero) i Universo (serijal E.S.P.). Kući Bonelli pridružuje se 1993. godine radeći epizodu Dylana DogaOnkraj smrti, za kojeg dosta kasnije, 2009., crta još jednu epizodu, Vrt iluzija. Poslije kratkog prekida nakon svog prvijenca u Bonelliju, vraća se na tada novi detektivski serijal Julia. Napravio je ukupno desetak priča na serijalu (Jerry je nestao, Nepriznati zločin), a pamtit ćemo ga po impresivnom radu na naslovnicama serijala, na kojem je radio završno sa 157. brojem.