Joevito Nuccio je rođen 2. lipnja 1970. u Chicago (SAD), gdje je završio umjetničku školu 1989. Godine 1997. pohađa tečaj stripa pri Sveučilištu u Palermu, gdje mu predaje Gianni Allegra. Diplomira arhitekturu 1999. i počinje raditi kao slobodni umjetnik. Godine 2002. kontaktira Morena Burattinija kojem pokazuje nekoliko probnih tabli Zagora. Godine 2005. ulazi u crtački staff “Duha sa sjekirom” i objavljuje prvu priču 2010., po Burattinijevim scenarijima, u albumima Zenith 585, 586 i 587. Živi i radi na Siciliji, u Sambuci kraj Agrigenta.